Swieten Partners Architecten BV Particulier Opdrachtgeverschap Slachthuislaan 25

Swieten Partners Architecten BV

Stalgebouw

Slachthuislaan 25

Swieten Partners Architecten BV

2006

Luuk Kramer

Dit pand is een van de vijf gebouwen in Nieuw Leyden die nog herinneren aan de oude inrichting en functie van het gebied: het voormalige openbaar slachthuis van Leiden (1903 - 1980). Het deed in die periode dienst als stalgebouw. In 2007 - 2008 is het gemeentelijk monument in opdracht van de gemeente Leiden en onder auspiciën van Swieten Partners Architecten BV gerestaureerd, gericht op herstel en herbestemming.  De herbestemming tot kinderdagverblijf heeft het tot een  ‘levend’ monument gemaakt. 

Aan de buitenzijde is alleen de achtergevel gewijzigd. Daarin zijn grote, glazen puien opgenomen, waarvoor een scherm hangt van geregen baksteen. Dit scherm dient als zonwering en herinnert tevens aan de oude, gesloten gevel. De kenmerkende opzet van het pand, een middendeel van twee bouwlagen met aan weerszijden een eenlaagse vleugel, is gehandhaafd gebleven. Evenals de verbinding met de noordgevel van het aanpalende voormalige kantinegebouw.

Binnen in het stalgebouw zijn veel kenmerkende elementen behouden gebleven, zoals de karakteristieke 12-ruits metalen klapramen, die tijdens de restauratie voorzien zijn van achterzetramen. Ook blijkt het stalverleden uit de oude afscheidingen in de kleinveestal, de schuifdeuren, een hijsluik in het middendeel voor de hooiopslag en betonnen voedseltroggen. De nieuwe interieuronderdelen van het kinderdagverblijf staan los van de wanden en het dak en getuigen van een respectvolle behandeling van dit monument.